Політика у відношенні обробки персональних даних

    Загальні положення    Ця політика обробки персональних даних створена відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" та визначає порядок обробки персональних даних та заходи забезпечення безпеки персональних даних, що здійснюються ФЛП Золотаревич Іриною Анатоліївною (надалі – Оператор).
1.1. Оператор вважає своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини і громадянина при обробці їх персональних даних, зокрема, захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (надалі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://zolotarevych.com/
    2. Основні поняття, що використовуються в Політиці    2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних з використанням засобів обчислювальної техніки;    2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).2.3. Веб-сайт - це сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за адресою http://zolotarevych.com/coachschool;2.4. Інформаційна система персональних даних - це сукупність персональних даних, що містяться у базах даних та забезпечують їх обробку за допомогою інформаційних технологій та технічних засобів.2.5. Обезособлення персональних даних - це дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб'єкту персональних даних;2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), обезособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;2.7. Оператор - це державний орган, місцевий орган влади, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовує та/або здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними.2.8. Особисті дані - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної або визначуваної користувачем веб-сайту http://zolotarevych.com;2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту http://zolotarevych.com;2.10. Надання особистих даних - дії, спрямовані на розкриття особистих даних певній особі або певному колу осіб;2.11. Розповсюдження особистих даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття особистих даних необмеженому колу осіб (передача особистих даних) або на ознайомлення з особистими даними необмеженого колу осіб, включаючи оприлюднення особистих даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до особистих даних будь-яким іншим способом;2.12. Транскордонна передача особистих даних - передача особистих даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;2.13. Знищення особистих даних - будь-які дії, в результаті яких особисті дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення вмісту особистих даних в інформаційній системі особистих даних та (або) знищуються матеріальні носії особистих даних.
3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача:3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;3.2. Електронна адреса;3.3. Номери телефонів;3.4. Також на сайті збираються та обробляються безіменні дані про відвідувачів (включаючи файли "cookie") за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інші).3.5. Вищезгадані дані подальшим текстом Політики об'єднані загальним поняттям - Персональні дані.
4. Мета обробки персональних даних4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів; укладення, виконання та припинення громадянсько-правових договорів; надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та / або матеріалів, які містяться на веб-сайті.4.2. Оператор також має право надсилати Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору листа на адресу електронної пошти moc.liamg%40laiciffo.hcyveratoloz з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».4.3. Анонімні дані Користувачів, збирані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.
5. Правові підстави обробки персональних даних 5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті http://zolotarevych.com/coachschool. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач виражає свою згоду з даною Політикою.5.2. Оператор обробляє анонімні дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).
6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора moc.liamg%40laiciffo.hcyveratoloz з позначкою "Актуалізація персональних даних".6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора moc.liamg%40laiciffo.hcyveratoloz з позначкою "Відклик згоди на обробку персональних даних".
7. Транскордонна передача персональних даних 7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземним державам, на територію яких передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищезгаданим вимогам, може здійснюватись лише за наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних і/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
8. Заключні положення 8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти .moc.liamg%40laiciffo.hcyveratoloz8.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє необмежено часу до заміни її новою версією.8.3. Актуальна версія Політики вільно доступна в Інтернеті за адресою http://zolotarevych.com/privacy. Політика щодо обробки персональних даних.